Snarøya Gymnastikk og turnforening

Covid-19: Avlyst semester

Det er med tungt hjerte at vi i Snarøya Gym & Turn meddeler at resten av sesongen må avlyses.  Det betyr at det ikke blir mer ordinær trening i hall før etter sommeren.

Vi må følge og støtte opp gjeldende råd og veiledning fra myndighetene og NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund). Det er strenge regler for innendørs aktivitet.  Man får bl.a. ikke bruke felles utstyr som matter og turnapparater, og det er ikke tillatt med mottak/fysisk kontakt.

Dersom kommunen åpner opp for å organisere noe trening i hall før sommeren, vil vi sende ut informasjon via e-post om dette til de aktuelle.

Snarøya Gym & Turn har dessverre ikke mulighet til å refundere treningsavgiften for de treningene som har gått tapt denne sesongen på grunn Covid-19.  Vi håper på forståelse for dette i denne vanskelige situasjonen.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Informasjon om påmelding til høstsesongen blir lagt ut på vår nettside i juni.

Vi håper ellers at alle våre medlemmer og deres familier har det fint og holder seg friske!

Med vennlig hilsen

Snarøya Gym og Turn