Snarøya Gymnastikk og turnforening

Personvern

Behandling av personopplysninger

Hvem er behandlingsansvarlig?

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening (SGT), org.nr.  997 947 614, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med SGT. Du finner kontaktinformasjon nederst i disse betingelsene.

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler?

Vi behandler personopplysningene som du gir oss i forbindelse med kontakt med SGT, altså navn, adresse, kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer, kjøpshistorikk.

Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?

Dine personopplysninger blir behandlet for følgende formål:

For å opprette medlemskap i SGT.

For å adressere fakturaer.

For å adressere nyhetsbrev og tilbud.

For å forenkle prosessen ved utsendelse av treningstider, arrangement etc.

For å oppdatere eventuelle avtaler i forbindelse med ansettelsesforhold.

For å svare på spørsmål og følge opp etter kontakt med trenere.

For å være i stand til å ha en dialog med medlemmenes kontaktpersoner, støttespillere dersom dette er nødvending.

Hva er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger, er at behandlingen er knyttet til berettigede interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser for å behandle personopplysningene om våre medlemmer til de formålene som ble nevnt tidligere er berettigede, og at personvernhensynet til deg ikke overstiger denne interessen. Denne vurderingen skyldes spesielt at (i) vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser i samsvar med disse betingelsene hvis vi ikke får kontaktinformasjonen og (ii) at vi behandler så få personopplysninger om kontaktpersonen som mulig, og opplysningene behandles utelukkende for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i samsvar med avtalen mellom SGT og medlemmet.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når medlemskapet avslutt. Hvis vi får informasjon, fra deg eller på andre måter, om at du ikke lenger er kontaktperson for medlemmet vil dine personopplysninger slettes.

Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi deler personopplysningene dine med:
– Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav).

Rutiner for arkivering og sletting av personopplysninger

Alle personopplysninger som er nevnt i disse betingelser lagres i vårt medlemssystem og kan beholdes på grunn av historikk og oppfølging så lenge firmaet eller kontaktpersonene ikke eksplisitt ber om å bli slettet.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan medlemskapet hos SGT bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med opplysninger om en annen representant for medlemmet.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra SGT gjøres i form av telefon eller e-post. Du kan når som helst melde fra om at du ikke ønsker ytterligere kontakt med SGT, men dette kan da som forut nevnt kunne påvirke kundeforholdet til SGT.

Hvis du ønsker innsyn i eller korrigering av personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte oss på en av adressene under kontaktinformasjon nederst i disse betingelsene).
Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Hvilket lands lovverk gjelder

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening er en norsk forening og personopplysninger er derfor regulert av den norske personopplysningsloven. Dette gjelder retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Sikring av personopplysninger

Alle personopplysninger lagres i selskapets salgs- og logistikk-system og disse opplysninger er ikke tilgjengelig for tredjepart men kun gjennom bedriftens interne datasystemer.

Endring av betingelser

Vi har rett til å endre disse betingelsene og endringene varsles per e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste utgaven av betingelsene på
www.snaroyagymogturn.no

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår forening, kan du kontakte oss via:

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening
info@snaroyagymogturn.no
Postboks 50
1335 Snarøya
www.snaroyagymogturn.no

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte klubbens personvernombud på: info@snaroyagymogturn.no