Snarøya Gymnastikk og turnforening

Rytmisk Gymnastikk

VÅRE PARTIER HØSTSEMESTERET 2024

Se Treningstilbud for tider.

Mikro RG:
1-2 klasse (f.2017-2018). Åpent for alle. Allsidig og morsom trening av hele kroppen. Vi er innom basisøvelser i turn, og trener med RG-redskaper som tau, ring, ball, køller og bånd. Bevegelse til musikk er vesentlig, og for hvert semester lages det et oppvisningsprogram til musikk.
Trening mandag.

RG for alle:
3-10 klasse (f.2009-2016). Åpent for alle. Allsidig og morsom trening av hele kroppen. Vi er innom basisøvelser i turn, og trener med RG-redskaper som tau, ring, ball, køller og bånd. Bevegelse til musikk er vesentlig, og for hvert semester lages det oppvisningsprogram til musikk. Gruppeinndeling etter alder.
Trening tirsdag og/eller onsdag.

RG Minirekrutt 1:
2-4 klasse (f.2015-2017). Rekrutterer fra Mikro RG og RG for alle, etter avtale med trener. For de som kan tenke seg å være med i oppvisningskonkurranser tilpasset alder og nivå.
Trening 2 ganger pr.uke (tirsdag og onsdag).

RG Minirekrutt 2:
4 klasse (f. 2015). Rekrutterer fra RG for alle og RG Minirekrutt 1 etter avtale med trener. For de som kan tenke seg å være med i oppvisningskonkurranser tilpasset alder og nivå.
Trening 2-4 ganger pr.uke (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).

RG Rekrutt:
Lukket parti for konkurranseutøvere f.2013-2014. Konkurrerer individuelt i nasjonal- eller internasjonal klasse og i Duo/Trio. Trening 2-4 ganger pr.uke.

RG Yngre junior
Lukket parti for konkurranseutøvere f.2012. Konkurrerer individuelt i nasjonal- eller internasjonal klasse og i Duo/Trio. Trening 4-5 ganger pr.uke.

RG Junior/Senior:
Lukket parti for konkurranseutøvere f.2007-2011. Konkurrerer individuelt i nasjonal- eller internasjonal klasse og i Duo/Trio/tropp. Trening 2-5 ganger pr.uke.

                                                                                                                                  

Rytmisk gymnastikk (RG) er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med rytmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser og rotasjoner. Det skal også være serier med dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes ferdigheter og personlighet.

REDSKAPENE

Tau: Laget av hamp eller syntetisk materiale. Lengden på tauet tilpasses gymnasten. Det skal være knute i begge ender. Spesielt for tau er små og store hopp gjennom tauet, programmet må inneholde mange av disse. Tauet skal svinges i ulike plan, kastes og fanges på ulike måter.

Ring: Laget av plast. Innvendig diameter: 80-90 cm. Vekt: Min 300 gram. Ringen er stor, og gymnastene skal passere gjennom og over ringen. Ringen skal roteres om ulike akser, kastes og fanges på ulike måter, og den skal trilles på ulike måter både på kroppen og gulvet.

Ball: Laget av gummi eller syntetisk materiale. Diameter 18-20 cm. Vekt: Min 400 gram. Ballen skal sprettes på ulike måter, trilles på ulike kroppsdeler, kastes og fanges på ulike måter. Ballen skal også balanseres på kroppen.

Køller: Laget av plast/gummi. Lengde: 40-50 cm. Vekt: 150 gram pr kølle. Flaskelignende form med kule på toppen. Kula må ikke ha større diameter enn 3 cm. Programmet utføres med 2 køller. Køllene skal svinges på ulike måter. Små kryss sving kalles møller og er viktig i et program. Køllene skal sjongleres i små og store kast. Det er viktig at begge køllene hele tiden er i bevegelse.

Bånd: Pinnen er laget av glassfiber eller syntetisk materiale. Diameter: Max 1 cm. Lengde: 50-60 cm. Båndet er laget av sateng eller annet lignende materiale. Lengde min.5 meter(junior) / min.6 meter(senior). Bredde 4-6 cm. Vekt: Min 35 gram. Hele båndet må være i bevegelse. Båndet skal danne ulike tegninger som skal flyte over i hverandre. Det skal være variasjoner mellom små sirkler (spiraler), slanger (serpentiner) og store sving. Båndet skal kastes på ulike måter.

MUSIKK

Det er lov å benytte all form for orkestral musikk, og sang med ord i noen klasser/program. Gymnastens bevegelser skal tilpasses musikkens rytme og karakter. Det skal tilstrebes en harmonisk enhet mellom gymnast, musikk og bevegelse.

KONKURRANSEKLASSER:

Man kan konkurrere individuelt, i Duo/Trio (2-3 gymnaster) eller i tropp med 5 gymnaster eller flere. Rekrutter er 11-12 år og juniorer er 13-15 år. Man blir senior fra og med det året man fyller 16 år.

Rekruttene konkurrerer etter et eget reglement som er bygd opp i trinn. De laveste trinnene inneholder de mest grunnleggende vanskene og elementene. Trinnene bygger på hverandre og blir vanskeligere og vanskeligere. Alle skal kunne finne et trinn som passer sitt nivå. Rekruttene har også eget troppsreglement.

Man kan velge mellom å konkurrere i internasjonale klasser eller nasjonale klasser. I internasjonal klasse er reglementet det samme eller tilnærmet det samme som resten av verden og det er høye krav til både gymnaster og trenere. I nasjonal klasse er reglementet forenklet og kravene til gymnastene er noe redusert.