Snarøya Gymnastikk og turnforening

Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.350,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

PARTIAVGIFT VÅRSEMESTERET 2024
PS: Ordinært høstsemester er på ca.15 uker og ordinært vårsemester på ca.19 uker.  Dette gjenspeiles i prisene.

Gymlek foreldre barn:
Èn gang pr.uke kr.2385,-

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.2095,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.2310,-
RG for alle kr.2310,-
RG Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr.3680,-
RG Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.4655,-
RG Minirekrutt 2 tre ganger pr.uke kr.5735,-
RG Rekrutt to ganger pr.uke kr.5030,-
RG Rekrutt tre ganger pr.uke kr.6235,-
RG Rekrutt fire ganger pr.uke kr.7270,-
RG Rekrutt fem ganger pr.uke kr.8255,-
RG Junior/Senior og RG Senior tre ganger pr.uke kr.6955,-
RG Junior/Senior og RG Senior fire ganger pr.uke kr.7915,-
RG Junior/Senior og RG Senior fem ganger pr.uke kr.8475,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.2310,-
Turnspretten 1 én gang pr.uke kr.2310,-
Turnspretten 1 to ganger pr.uke kr.2960,-
Turnspretten 2 én gang pr.uke kr.2310,-
Turnspretten 2 to ganger pr.uke kr.2960,-
Salto én gang pr.uke kr.2310,-
Salto to ganger pr.uke kr.2960,-
Turn Gutter tirsdag kr.2310,-
Turn Gutter torsdag kr.2600,-
Turn Gutter to ganger pr.uke kr.3320,-
Seniorsalto én gang pr.uke kr.2600,-
Aspirant Troppsturn 1 to ganger pr.uke kr.2960,-
Aspirant Troppsturn 2/3 to ganger pr.uke kr.3570,-
Troppsturn Rekrutt mandag og onsdag kr.5030,-
Troppsturn Rekrutt mandag og torsdag kr.4665,-
Troppsturn Rekrutt onsdag og torsdag kr.5390,-
Troppsturn Rekrutt tre ganger pr.uke kr.6235,-
Troppsturn Junior mandag, tirsdag og onsdag kr.6060,-
Troppsturn Junior tirsdag, onsdag og torsdag kr.6235,-
Troppsturn Junior mandag, tirsdag og torsdag kr.5875,-
Troppsturn Junior mandag, onsdag og torsdag kr.6235,-
Troppsturn Junior fire ganger pr.uke kr.6900,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro RG mandag + Mikro Turn onsdag kr.2960,-