Snarøya Gymnastikk og turnforening

Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.350,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

PARTIAVGIFT VÅRSEMESTERET 2023
PS: I forhold til tidligere år hvor vårsemesteret ble avsluttet i midten av mai, har kommunen nå forlenget perioden med ca.4 uker. Prisene er beregnet deretter.
Grunnet lenger semester vil sommerkursene vi arrangerte i mai-juni heretter utgå.  

Gymlek foreldre barn:
Èn gang pr.uke kr.2270,-

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1995,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.2200,-
RG for alle kr.2200,-
RG Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr.3505,-
RG Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.4445,-
RG Rekrutt tre ganger pr.uke kr.5975,-
RG Rekrutt fire ganger pr.uke kr.6965,-
RG Yngre Junior tre ganger pr.uke kr.6320,-
RG Yngre Junior fire ganger pr.uke kr.7130,-
RG Yngre Junior fem ganger pr.uke kr.7910,-
RG Junior tre ganger pr.uke kr.6490,-
RG Junior fire ganger pr.uke kr.7475,-
RG Junior fem ganger pr.uke kr.8070,-
RG Senior to ganger pr.uke kr.5505,-
RG Senior tre ganger pr.uke kr.6660,-
RG Senior fire ganger pr.uke kr.7580,-
RG Senior fem ganger pr.uke kr.8120,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.2200,-
Turnspretten 1 én gang pr.uke kr.2200,-
Turnspretten 1 to ganger pr.uke kr.2820,-
Turnspretten 2 én gang pr.uke kr.2200,-
Turnspretten 2 to ganger pr.uke kr.2820,-
Salto én gang pr.uke kr.2200,-
Salto to ganger pr.uke kr.2820,-
Turn Gutter tirsdag kr.2200,-
Turn Gutter torsdag kr.2475,-
Turn Gutter to ganger pr.uke kr.3160,-
Seniorsalto én gang pr.uke kr.2475,-
Aspirant Troppsturn 1 to ganger pr.uke kr.2820,-
Aspirant Troppsturn 2 to ganger pr.uke kr.3160,-
Troppsturn Rekrutt to ganger pr.uke kr.4570,-
Troppsturn Rekrutt tre ganger pr.uke kr.5725,-
Troppsturn Junior tre ganger pr.uke kr.5725,-
Troppsturn Junior fire ganger pr.uke kr.6365,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro RG mandag + Mikro Turn tirsdag el. torsdag kr.2820,-