Snarøya Gymnastikk og turnforening

Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.350,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

PARTIAVGIFT HØSTSEMESTERET 2022

Gymlek foreldre barn:
Èn gang pr.uke kr.1815,-

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1595,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.1760,-
RG for alle kr.1760,-
RG Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr. 2805,-
RG Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr. 3605,-
RG Rekrutt tre ganger pr.uke kr.4930,-
RG Rekrutt fire ganger pr.uke kr.5745,-
RG Yngre Junior tre ganger pr.uke kr.5205,-
RG Yngre Junior fire ganger pr.uke kr.5880,-
RG Yngre Junior fem ganger pr.uke kr.6530,-
RG Junior tre ganger pr.uke kr.5345,-
RG Junior fire ganger pr.uke kr. 6155,-
RG Junior fem ganger pr.uke kr. 6655,-
RG Senior tre ganger pr.uke kr. 5480,-
RG Senior fire ganger pr.uke kr.6240,-
RG Senior fem ganger pr.uke kr.6695,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.1760,-
Turnspretten 1 én gang pr.uke kr.1760,-
Turnspretten 1 to ganger pr.uke kr. 2255,-
Turnspretten 2 én gang pr.uke kr.1760,-
Turnspretten 2 to ganger pr.uke kr. 2255,-
Salto én gang pr.uke kr.1760,-
Salto to ganger pr.uke kr. 2255,-
Turn Gutter tirsdag kr.1760,-
Turn Gutter torsdag kr. 1980,-
Turn Gutter to ganger pr.uke kr. 2530,-
Seniorsalto én gang pr.uke kr.1980,-
Aspirant Troppsturn 1 to ganger pr.uke kr.2255,-
Aspirant Troppsturn 2 to ganger pr.uke kr.2530,-
Troppsturn Rekrutt to ganger pr.uke kr.3730,-
Troppsturn Rekrutt tre ganger pr.uke kr.4680,-
Troppsturn Junior tre ganger pr.uke kr.4680,-
Troppsturn Junior fire ganger pr.uke kr.5220,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro RG mandag + Mikro Turn tirsdag kr.2255,-