Snarøya Gymnastikk og turnforening

Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.350,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

PARTIAVGIFT HØSTSEMESTERET 2021

Gymlek foreldre barn:
Èn gang pr.uke kr.1650,-

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1450,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.1600,-
RG for alle én gang pr.uke kr.1600,-
RG for alle to ganger pr.uke kr.2050,-
RG Minirekrutt kr.3050,-
RG Rekrutt tre ganger pr.uke kr.4550,-
RG Rekrutt fire ganger pr.uke kr.5300,-
RG Yngre junior/Junior tre ganger pr.uke kr.4675,-
RG Yngre junior/Junior fire ganger pr.uke kr. 5425,-
RG Yngre junior/Junior fem ganger pr.uke kr. 6000,-
RG Junior/Senior tre ganger pr.uke kr. 4925,-
RG Junior/Senior fire ganger pr.uke kr.5675,-
RG Junior/Senior fem ganger pr.uke kr.6125,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.1600,-
Turnspretten 1 én gang pr.uke kr.1600,-
Turnspretten 1 to ganger pr.uke kr. 2050,-
Turnspretten 2 én gang pr.uke kr.1600,-
Turnspretten 2 to ganger pr.uke kr. 2050,-
Salto én gang pr.uke kr.1600,-
Salto to ganger pr.uke kr. 2050,-
Aspirant Troppsturn 1 to ganger pr.uke kr.2050,-
Aspirant Troppsturn 2 to ganger pr.uke kr.2050,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tirsdag og onsdag kr.3425,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tirsdag/torsdag eller onsdag/torsdag kr. 3675,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tre ganger pr.uke kr. 4425,-
Seniorsalto én gang pr.uke kr.1600,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro turn tirsdag eller onsdag + Mikro RG torsdag kr.2050,-