Snarøya Gymnastikk og turnforening

Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.350,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

PARTIAVGIFT HØSTSEMESTERET 2023
PS: Ordinært høstsemester er på ca.15 uker og ordinært vårsemester på ca.19 uker.  Dette gjenspeiles i prisene.

Gymlek foreldre barn:
Èn gang pr.uke kr.1905,-

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1675,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.1850,-
RG for alle kr.1850,-
RG Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr.2945,-
RG Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.3775,-
RG Minirekrutt 2 tre ganger pr.uke kr.4640,-
RG Rekrutt to ganger pr.uke kr.4150,-
RG Rekrutt tre ganger pr.uke kr.5140,-
RG Rekrutt fire ganger pr.uke kr.5990,-
RG Rekrutt fem ganger pr.uke kr.6805,-
RG Junior/Senior og RG Senior tre ganger pr.uke kr.5715,-
RG Junior/Senior og RG Senior fire ganger pr.uke kr.6510,-
RG Junior/Senior og RG Senior fem ganger pr.uke kr.6980,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.1850,-
Turnspretten 1 én gang pr.uke kr.1850,-
Turnspretten 1 to ganger pr.uke kr.2370,-
Turnspretten 2 én gang pr.uke kr.1850,-
Turnspretten 2 to ganger pr.uke kr.2370,-
Salto én gang pr.uke kr.1850,-
Salto to ganger pr.uke kr.2370,-
Turn Gutter tirsdag kr.1850,-
Turn Gutter torsdag kr.2080,-
Turn Gutter to ganger pr.uke kr.2655,-
Seniorsalto én gang pr.uke kr.2080,-
Aspirant Troppsturn 1 to ganger pr.uke kr.2370,-
Aspirant Troppsturn 2/3 to ganger pr.uke kr.2905,-
Troppsturn Rekrutt mandag og onsdag kr.4150,-
Troppsturn Rekrutt mandag og torsdag kr.3860,-
Troppsturn Rekrutt onsdag og torsdag kr.4435,-
Troppsturn Rekrutt tre ganger pr.uke kr.5140,-
Troppsturn Junior mandag, tirsdag og onsdag kr.4995,-
Troppsturn Junior tirsdag, onsdag og torsdag kr.5140,-
Troppsturn Junior mandag, tirsdag og torsdag kr.4850,-
Troppsturn Junior mandag, onsdag og torsdag kr.5140,-
Troppsturn Junior fire ganger pr.uke kr.5700,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro RG mandag + Mikro Turn onsdag kr.2370,-