Snarøya Gymnastikk og turnforening

Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR
vedtatt på årsmøtet 19.mars 2024

Barn (0-16 år) kr.450,-
Voksne (17 år og oppover) kr.600,-

PARTIAVGIFT HØSTSEMESTERET 2024

Gymlek foreldre barn:
Èn gang pr.uke kr.1905,-

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1675,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.1850,-
RG for alle én gang pr.uke kr.1850,-
RG for alle to ganger pr.uke kr.2370,-
RG Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr.2945,-
RG Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.3775,-
RG Minirekrutt 2 tre ganger pr.uke kr.4640,-
RG Minirekrutt 2 fire ganger pr.uke kr.5215,-
RG Rekrutt to ganger pr.uke kr.4150,-
RG Rekrutt tre ganger pr.uke kr.5140,-
RG Rekrutt fire ganger pr.uke kr.5840,-
RG Yngre junior fire ganger pr.uke kr.6420,-
RG Yngre junior fem ganger pr.uke kr.6940,-
RG Junior/Senior to ganger pr.uke kr.5015,-
RG Junior/Senior tre ganger pr.uke kr.6005,-
RG Junior/Senior fire ganger pr.uke kr.6680,-
RG Junior/Senior fem ganger pr.uke kr.7055,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.1850,-
Turnspretten 1 én gang pr.uke kr.1850,-
Turnspretten 1 to ganger pr.uke kr.2370,-
Turnspretten 2 én gang pr.uke kr.1850,-
Turnspretten 2 to ganger pr.uke kr.2370,-
Salto én gang pr.uke kr.1850,-
Salto to ganger pr.uke kr.2370,-
Turn Gutter onsdag kr.1850,-
Turn Gutter torsdag kr.2080,-
Turn Gutter to ganger pr.uke kr.2655,-
Seniorsalto én gang pr.uke kr.2080,-
Aspirant Troppsturn 1 to ganger pr.uke kr.2370,-
Aspirant Troppsturn 2 to ganger pr.uke kr.2370,-
Aspirant Troppsturn 3 to ganger pr.uke kr.3195,-
Troppsturn Rekrutt mandag og onsdag kr.3860,-
Troppsturn Rekrutt mandag og torsdag kr.3860,-
Troppsturn Rekrutt onsdag og torsdag kr.4150,-
Troppsturn Rekrutt tre ganger pr.uke kr.4995,-
Troppsturn Junior/Senior tirsdag og onsdag kr.3860,-
Troppsturn Junior/Senior tirsdag og torsdag kr.3860,-
Troppsturn Junior/Senior onsdag og torsdag kr.4150,-
Troppsturn Junior/Senior tre ganger pr.uke kr.4995,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro RG mandag + Mikro Turn onsdag kr.2370,-