Snarøya Gymnastikk og turnforening

Treningstilbud

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk «Turn/Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» eller «Barnegym/Gymlek»).

VÅRSEMESTERET 2024

Ordinært semester starter uke 2 og varer til og med uke 23.
De partiene som har et lengre semester får beskjed av egen trener.

Vi avslutter semesteret med sommeroppvisning for alle våre grupper.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. 

BARNEGYM/GYMLEK – Snarøya Skole, gymsalen
Gymlek foreldre/barn 3-4 år (f.2020-2021): Mandag 17.15-18
Barnegym 4-6 år (f.2018-2020): Mandag 18-18.45 eller tirsdag 17-17.45.

RYTMISK GYMNASTIKK – Oksenøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18
RG for alle: Onsdag 17-18
RG Minirekrutt 1: Tirsdag og onsdag 17-18.30
RG Minirekrutt 2: Mandag 18-20, tirsdag 17-19 og onsdag 18-20
RG Rekrutt: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Oksenøya Idrettshall
Mikro Turn: Mandag eller onsdag 17-18
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Tirsdag 18-19 eller fredag 17-18   
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Tirsdag 18-19 og fredag 17-18
Turnspretten 2/Salto én gang pr.uke: Mandag 19-20 eller fredag 18-19
Turnspretten 2/Salto to ganger pr.uke: Mandag 19-20 og fredag 18-19
Turn Gutter én gang pr.uke: Tirsdag 19-20 eller torsdag 19.30-21
Turn Gutter to ganger pr.uke: Tirsdag 19-20 og torsdag 19.30-21
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 17-18 og onsdag 18-19
Aspirant Troppsturn 2: Mandag 18-19.15 og torsdag 19.30-20.45
Aspirant Troppsturn 3: Mandag 19.30-20.45 og onsdag 19-20.15
Troppsturn Rekrutt: Mandag 19.30-21, onsdag 19-21.30, torsdag 20-22
Troppsturn Junior: Mandag 19.30-21, tirsdag 19-20.30, onsdag 19-21.30 og torsdag 20-22
Seniorsalto: Onsdag 20.30-22

KOMBINASJON RG/TURN – Oksenøya Idrettshall
Mikro RG mandag + Mikro Turn onsdag 17-18