Snarøya Gymnastikk og turnforening

Treningstilbud

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk «Turn/Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» eller «Barnegym/Gymlek»).

HØSTSEMESTERET 2020

Ordinært semester varer fra uke 34/35 til og med uke 50.
De partiene som trener lenger, får beskjed av egen trener.

Vi avslutter semesteret med juleoppvisning for alle våre grupper.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. Dette kompenseres med et noe lengre semester.

BARNEGYM/GYMLEK – Snarøya Skole, gymsalen
Gymlek foreldre/barn 3-4 år (f.2016-2017): Mandag 17-17.45  Oppstart uke 35
Barnegym 5-6 år (f.2014-2015): Mandag 18-18.45  Oppstart uke 35

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18  Oppstart uke 35
RG for alle èn gang pr.uke: Tirsdag 18.30-19.30 eller fredag 17-18  Oppstart uke 35
RG for alle to ganger pr.uke: Tirsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18  Oppstart uke 35
RG Minirekrutt : Mandag 17.15-19.15 og onsdag 17-19  Oppstart uke 34
RG Rekrutt/Yngre junior 1: 2-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider  Oppstart uke 34
RG Rekrutt/Yngre junior 2: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider  Oppstart uke 34
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider  Oppstart uke 34

TURN/TROPPSTURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Mandag eller torsdag 17-18  Oppstart uke 35
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Mandag 18-19 eller fredag 17-18  Oppstart uke 35
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Mandag 18-19 og fredag 17-18  Oppstart uke 35
Turnspretten 2 én gang pr.uke: Mandag 20.15-21.15 eller fredag 18-19  Oppstart uke 35
Turnspretten 2 to ganger pr.uke: Mandag 20.15-21.15 og fredag 18-19  Oppstart uke 35
Salto èn gang pr.uke: Mandag 20.15-21.15 eller fredag 18-19  Oppstart uke 35
Salto to ganger pr.uke: Mandag 20.15-21.15 og fredag 18-19  Oppstart uke 35
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 18.30-19.30 og torsdag 18-19  Oppstart uke 34
Aspirant Troppsturn 2: Mandag 19-20.15 og onsdag 17-18.30  Oppstart uke 34
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag 19.30-21.30, onsdag 18-20.30, torsdag 18.30-20  Oppstart uke 34