Snarøya Gymnastikk og turnforening

Venteliste/Prøvetime/Avmelding parti

VENTELISTE

Hvis partiet er fullt når man melder på, settes medlemmet automatisk på venteliste. Vi fordeler så plasser etter rekkefølge for påmelding dersom det blir noe ledig.

Det er ny og åpen påmelding for hvert semester. Det betyr at selv om man har stått på venteliste et semester, får man ikke automatisk plass neste semester uten å være påmeldt ønsket parti på nytt.

Medlemskontingent: Det sendes automatisk ut faktura på medlemskontingent til alle som meldes inn i klubben. Medlemskontingenten gjelder for ett år fra innmeldingsdato.
Dersom man ikke får plass på ønsket parti, men blir stående på venteliste – kan man vente med å betale denne fakturaen til plass er tildelt. Fakturaen blir kreditert dersom man ikke får plass i løpet av året.

PRØVETIMER

Påmelding må være gjort for å bli registrert, så ordningen med åpne prøvetimer vil utgå. Evt. innbetalt treningsavgift refunderes derimot innen 3 uker etter oppstart dersom man ikke ønsker å fullføre kurset.

AVMELDING PARTI

Dersom man ikke ønsker å fullføre et semester må man melde fra innen 3 uker etter oppstart for å få refundert treningsavgift.

Ta kontakt på info@snaroyagymogturn.no ved spørsmål.