Snarøya Gymnastikk og turnforening

Politiattester

Krav om politiattest i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Snarøya Gymnastikk- og Turnforening blir ordningen håndtert i samråd med: 

Daglig leder Gry-Anette Berge Haanes
E-post: info@snaroyagymogturn.no
Telefon: 92643588

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Info politiattest NIF