Snarøya Gymnastikk og turnforening

Påmelding

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening går fra og med 1. juli-2020 over til IMS – Idrettens medlemssystem.
Nye idrettens medlemssystem (IMS) er et moderne «skybasert» medlemssystem for alle idrettslag / klubber / foreninger.
Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i IMS.

Informasjon om innmelding i klubben og påmelding til parti via IMS kommer snart! 

Informasjon om partiene ligger under Turn/Troppsturn – Rytmisk Gymnastikk – Barnegym/Gymlek
Treningstider ligger her: Treningstilbud

Påmelding må gjøres før hvert semester/arrangement:
Høstsemesteret (august – desember) – alle partier
Vårsemesteret (januar – mai) – alle partier
Sommertrening (mai – juni) – alle partier unntatt Barnegym

Send e-post til info@snaroyagymogturn.no dersom spørsmål.