Snarøya Gymnastikk og turnforening

Påmelding

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i Mysoft.

Påmelding må gjøres i Mysoft før hvert semester/arrangement:
Høstsemesteret (august – desember) – alle partier
Vårsemesteret (januar – mai) – alle partier
Sommertrening (mai – juni) – alle partier unntatt Barnegym

MEDLEMMER: Klikk her Pålogging Mysoft. Logg inn med brukernavn (medlemsnummer) og passord. Meld på parti (klikk “Partipåmelding»).

NYE BRUKERE: Man kan enten vente til brukernavn og passord for medlemskapet er mottatt på e-post, og deretter melde på parti som beskrevet over for medlemmer – eller velge ønsket parti samtidig med opprettelse av medlemskap.

Informasjon om partiene ligger under Turn/Troppsturn Rytmisk Gymnastikk – Barnegym
Se også Treningstilbud og Priser 

Send e-post til info@snaroyagymogturn.no dersom spørsmål.