Snarøya Gymnastikk og turnforening

Turn/Troppsturn


20130817_49

VÅRE PARTIER HØSTSEMESTERET 2021

Se Treningstilbud for tider.

Mikro Turn:
1-2 klasse (f.2014-2015). Åpent for alle. Turn er allsidig og morsom trening av hele kroppen og gir god kroppsbeherskelse. Utøverne vil hos oss være innom turnapparater, men fortrinnsvis trampett (minitrampoline) og airtrack/airfloor (oppblåsbar bane med sprett).
(For barn f.2016 gjelder partiet «Barnegym 5-6 år» – se Barnegym )
Trening én gang pr.uke (tirsdag eller onsdag) .

Turnspretten 1:
3-4 klasse (f.2012-2013). Åpent for alle. Turn er allsidig og morsom trening av hele kroppen og gir god kroppsbeherskelse. Utøverne vil hos oss være innom turnapparater, men fortrinnsvis trampett (minitrampoline) og airtrack/airfloor (oppblåsbar bane med sprett). Trening én (mandag eller fredag) eller to (mandag og fredag) ganger pr.uke.

Turnspretten 2:
5-7 klasse (f.2009-2011). Åpent for alle. Turn er allsidig og morsom trening av hele kroppen og gir god kroppsbeherskelse. Utøverne vil hos oss være innom turnapparater, men fortrinnsvis trampett (minitrampoline) og airtrack/airfloor (oppblåsbar bane med sprett). Trening én (mandag eller fredag) eller to (mandag og fredag) ganger pr.uke.

Salto:
For gutter og jenter fra 13 år (8 klasse) og oppover (f.2008 og før). Åpent for alle. Turn er allsidig trening av hele kroppen og gir god kroppsbeherskelse. Passer for de som ønsker god basistrening samt å utvikle sine motoriske ferdigheter. Utøverne vil hos oss være innom turnapparater, men fortrinnsvis trampett (minitrampoline) og airtrack/airfloor (oppblåsbar bane med sprett).  Trening torsdag.

Aspirant Troppsturn 1:
1-2 klasse (f.2014-2015). Parti for de som har turnet ett år eller mer. Trening to ganger pr.uke (tirsdag og torsdag).

Aspirant Troppsturn 2:
3-6 klasse (f.2010-2013). Rekrutterer fra Aspirant Troppsturn 1 og Turnspretten 1, etter avtale med trener. Trening to ganger pr.uke (onsdag og torsdag).

Troppsturn Rekrutt/Junior:
Lukket parti for konkurranseutøvere fra 5 klasse og oppover (f.2011 og før). Trening 2-3 ganger pr.uke (tirsdag, onsdag og torsdag).

Seniorsalto: NYTT!
Høsten-21 starter vi opp med partiet «Seniorsalto»! Beregnet for aldersgruppen 18 til 100 år, kvinner og menn. Partiet er åpent for alle; både de som aldri har turnet før, og de som ønsker å friske opp gamle kunster. Dette blir gøy, bli med! Trening tirsdag. 

12321495_927077784050840_622930354075131003_n

                                                                                                                                 

norw08_02440

Troppsgymnastikk(Troppsturn) Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior.

TeamGym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior.

APPARATER/ØVELSER

I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanser, kroppsbølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.