Snarøya Gymnastikk og turnforening

Fritidsstipend

Kommunen har en ordning hvor man kan søke om fritidsstipend så barna kan delta på aktiviteter.

Les mer om fritidsstipend på kommunens nettside, her.