Snarøya Gymnastikk og turnforening

Forsikring

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund) er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring.
Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.
Les mer om forsikringsordningen her:
Forsikring NGTF