Snarøya Gymnastikk og turnforening

Gymlek/Barnegym

HØSTSEMESTER 2021

Juleavslutning 2012 - foto Paal Alme (101)   turn-1-mai-2013-velsiden-5

Se Treningstilbud for tider.

Gymlek foreldre/barn: For barn i alderen 3-4 år (f.2017-2018) sammen med mor eller far.
Barna bør være fylt 3 år, eller må fylle 3 år innen kort tid.

Barnegym 5-6 år: For barn f.2015-2016. Allsidig og  morsom aktivitet tilrettelagt for små barn.

Barna er innom ulike turnapparater for utvikling av grunnmotorikk. Rytme er også vesentlig, derfor benyttes musikk i deler av timen og til oppvisningsprogram.

Juleavslutning 2012 - foto Paal Alme (128)