Snarøya Gymnastikk og turnforening

Gymlek/Barnegym

HØSTSEMESTER 2024

Juleavslutning 2012 - foto Paal Alme (101)   turn-1-mai-2013-velsiden-5

Se Treningstilbud for tider.

Gymlek foreldre/barn 3-4 år: : For barn f.2020-2021 sammen med mor eller far. Foresatte forventes å delta aktivt på treningen sammen med barnet, og bør ha på klær som egner seg til dette.
Barna bør være fylt 3 år, eller må fylle 3 år innen kort tid.

NB: Dersom man melder på søsken, må hvert barn ha med en forelder!

Barnegym 5-6 år: For barn f.2018-2019. Allsidig og  morsom aktivitet tilrettelagt for små barn.
Barna er innom ulike turnapparater for utvikling av grunnmotorikk. Rytme er også vesentlig, derfor benyttes musikk i deler av timen og til oppvisningsprogram.
Når barna er trygge oppfordrer vi foresatte til å vente i garderoben under trening. Dette for at det skal bli ro under trening og av plasshensyn.

Juleavslutning 2012 - foto Paal Alme (128)