Snarøya Gymnastikk og turnforening

Betaling

Partiavgift:
Man kan enten velge kortbetaling ved påmelding, eller å motta faktura.
Faktura sendes automatisk ut pr. e-post på oppstartdato for aktuelle parti til oppgitt
e-postadresse på medlemmet. Vennligst benytt kidnr. ved betaling av faktura.

Medlemskontingent:
Sendes på faktura én gang i året til oppgitt e-postadresse. Vennligst benytt kidnr. ved betaling.

Vennligst ikke benytt Vipps ved betaling av partiavgift og medlemskontingent.
NB: Kontonummeret på faktura er til betalingskonto i Buypass/IMS, så vennligst ikke endre kontonummer!