Snarøya Gymnastikk og turnforening

Betaling

Partiavgift:
Man kan enten velge kortbetaling ved påmelding, eller å motta faktura.
Faktura sendes ut pr. e-post ved påmelding til oppgitt
e-postadresse på medlemmet. Vennligst benytt kidnr. ved betaling av faktura.

Medlemskontingent:
Sendes på faktura én gang i året til oppgitt e-postadresse. Vennligst benytt kidnr. ved betaling.

Vennligst ikke benytt Vipps ved betaling av partiavgift og medlemskontingent.

NB: Kontonummeret på faktura er til betalingskonto i Buypass/IMS, så dette må ikke endres!