Snarøya Gymnastikk og turnforening

Betaling

Treningsavgift: Fakturering av treningsavgift pr.semester foregår automatisk pr. e-post etter påmelding.
Faktura sendes til oppgitt e-postadresse på medlemmet. Vennligst benytt kidnr. ved betaling.

Medlemskontingent sendes på faktura én gang i året til oppgitt
e-postadresse. Vennligst benytt kidnr. ved betaling.

Vennligst ikke benytt Vipps ved betaling av treningsavgift og medlemskontingent.