Snarøya Gymnastikk og turnforening

Utmelding

Selv om et medlem slutter på et parti, vil ikke medlemmet automatisk meldes ut av klubben. Husk derfor å sende en mail om dette til info@snaroyagymogturn.no.