Snarøya Gymnastikk og turnforening

Medlemskap

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Alle påmeldinger og registreinger av brukere skal foregå i Mysoft.

Alle som ønsker å være aktive i klubben må først meldes inn som medlem, trykk her Innmelding , eller på «Bli medlem» til høyre på siden.
NB: Dersom det er et barn som skal gå hos oss, er det barnet som må meldes inn som medlem – ikke foresatte.

Da vi manuelt godkjenner nye medlemmer, kan det ta litt tid før innloggingsinfo mottas på e-post. Husk å ta vare på brukernavn (medlemsnummer) og passord til senere.

Medlemskontingent pr.år er kr.300,- for barn under 16 år, og kr.500,- for voksne.

Send e-post til info@snaroyagymogturn.no dersom spørsmål.