Snarøya Gymnastikk og turnforening

Om oss

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening ble stiftet 9.januar 2012, og klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund.
Initiativtakerne Bjarne og Gry har lang erfaring som trenere og ledere i andre klubber, og ønsker med nyetableringen å inspirere til allsidig aktivitet i et positivt, trygt og lærerikt miljø.

Vi kan tilby Barnegym og Gymlek foreldre/barn for de aller minste samt Turn/Troppsturn og Rytmisk Gymnastikk (RG) for barn og ungdom. Foreningen har fokus på breddeaktivitet og oppvisning/show, men satser også på konkurransegrupper innen Troppsturn (Troppsgymnastikk) og RG.
Barnegym og Gymlek holder til på Snarøya Skole, alle andre grupper på Oksenøya skole.

Velkommen til Snarøya Gymnastikk- og Turnforening!