Snarøya Gymnastikk og turnforening

Vårsemester 2022

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk «Turn/Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» eller «Barnegym/Gymlek»).

VÅRSEMESTERET 2022

Vi gleder oss over lettelsene i idretten, men det er fremdeles regler vi må forholde oss til. Derfor kan ikke foreldre oppholde seg inne i hallen.
Vi ber utøverne møte i treningstøy, grunnet liten garderobe kapasitet.

Partier på STORØYA SKOLE
Voksne som følger/henter barn MÅ bruke munnbind, og vi ber dere unngå å oppholde dere for lenge innendørs. Det blir fort trengsel i gangen.
Henting/levering i garasjen: Vi ber om at man ikke plasserer bilen rett i kjørebanen der utøverne går ut og inn, men stopper på angitte parkeringsplasser.   

Gymlek/Barnegym på SNARØYA SKOLE
Barna blir hentet i vestibylen, og foreldre kan vente der. Vi minner om bruk av munnbind. 

Påmelding til Seniorsalto er åpnet!

Ordinært semester starter uke 3 (fra 17/1) og varer til og med uke 19 (13/5).
De partiene som har et lengre semester får beskjed av egen trener.

Vi avslutter semesteret med våroppvisning for alle våre grupper.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. 

BARNEGYM/GYMLEK – Snarøya Skole, gymsalen
Gymlek foreldre/barn 3-4 år (f.2018-2019): Mandag 17.15-18
Barnegym 5-6 år (f.2016-2017): Mandag 18-18.45  

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Torsdag 17-18
RG for alle: Tirsdag 18.30-19.30
RG Minirekrutt : Mandag og onsdag 17-19, tirsdag (etter avtale) 18.30-20.30
RG Rekrutt: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Yngre junior/Junior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Mandag eller onsdag 17-18
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Mandag 18-19 eller fredag 17-18   
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Mandag 18-19 og fredag 17-18
Turnspretten 2/Salto én gang pr.uke: Mandag 19-20 eller fredag 18-19
Turnspretten 2/Salto to ganger pr.uke: Mandag 19-20 og fredag 18-19
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 18.30-19.30 og torsdag 17-18 
Aspirant Troppsturn 2: Onsdag og torsdag 18-19
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag, onsdag og torsdag 19-21.
Seniorsalto: Tirsdag 21-22

KOMBINASJON RG/TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn mandag eller onsdag 17-18 + Mikro RG torsdag 17-18