Snarøya Gymnastikk og turnforening

Vårsemester 2021

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk «Turn/Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» eller «Barnegym/Gymlek»).

Ordinært semester varer fra uke 2 (11/1) til og med uke 19 (14/5).
De partiene som har et lengre semester får beskjed av egen trener.

Vi avslutter semesteret med våroppvisning for alle våre grupper dersom det lar seg gjøre med tanke på restriksjoner og Covid-19.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. Dette kompenseres med et noe lengre semester.

BARNEGYM/GYMLEK – Snarøya Skole, gymsalen
Gymlek foreldre/barn 3-4 år (f.2017-2018): Mandag 17-17.45  Fullt
Barnegym 5-6 år (f.2015-2016): Mandag 18-18.45  Fullt

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18
RG for alle èn gang pr.uke: Tirsdag 18.30-19.30 eller fredag 17-18
RG for alle to ganger pr.uke: Tirsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18
RG Minirekrutt : Mandag 17.15-19.15 og onsdag 17-19
RG Rekrutt/Yngre junior 1: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Rekrutt/Yngre junior 2: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Mandag eller torsdag 17-18  Fullt begge dager
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Mandag 18-19 eller fredag 17-18
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Mandag 18-19 og fredag 17-18 Fullt
Turnspretten 2 én gang pr.uke: Mandag 20.15-21.15 Fullt eller fredag 18-19
Turnspretten 2 to ganger pr.uke: Mandag 20.15-21.15 og fredag 18-19  Fullt
Salto èn gang pr.uke: Mandag 20.15-21.15 eller fredag 18-19
Salto to ganger pr.uke: Mandag 20.15-21.15 og fredag 18-19  Fullt
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 18.30-19.30 og torsdag 18-19  Fullt
Aspirant Troppsturn 2: Mandag 19-20.15 og onsdag 17-18.30
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag 19.30-21.30, onsdag 18-20.30, torsdag 18.30-20