Snarøya Gymnastikk og turnforening

Vårsemester 2020

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk «Turn/Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» eller «Barnegym»).

Ordinært vårsemester starter uke 2 (6/1) og varer til og med uke 20 (15/5).
Grupper som har et lengre semester får beskjed direkte fra trener.
Oppstartdato og sluttdato står i bekreftelsen dere mottar på e-post ved påmelding.

Vi avslutter semesteret med våroppvisning for alle våre grupper.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. Dette kompenseres med et noe lengre semester.

BARNEGYM – Snarøya Skole, gymsalen
Barnegym 3-4 år (f.2016-2017): Mandag 17-17.45
Barnegym 5-6 år (f.2014-2015): Mandag 18-18.45

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18
Aspirant RG én gang pr.uke: Onsdag 17-18
Aspirant RG to ganger pr.uke: Onsdag og fredag 17-18
RG Minirekrutt: Tirsdag og onsdag 17-18.30
RG Rekrutt 1: 2-3 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Rekrutt 2: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior 1: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior 2: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Tirsdag eller torsdag 17-18
Aspirant Turn 1 én gang pr.uke: Mandag 19-20
Aspirant Turn 1 to ganger pr.uke: Mandag 18.15-19.15 og fredag 17-18.30
Aspirant Turn 2 én gang pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 
Aspirant Turn 2 to ganger pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18.30
Turn Junior: Onsdag 18.30-19.30
Turn Minirekrutt 1: Tirsdag og torsdag 18-19
Turn Minirekrutt 2: Mandag og onsdag 17-18.30 
Turn Rekrutt: Mandag og onsdag 17-18.30
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke.Tirsdag 19-21, onsdag 19.30-21.30, torsdag 19-20.30