Snarøya Gymnastikk og turnforening

Vårsemester 2023

Ordinært semester starter uke 2 (fra 9/1) og varer til og med uke 23 (til og med 9/6).
De partiene som har et lengre semester får beskjed av egen trener.

Vi avslutter semesteret med våroppvisning for alle våre grupper.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. 

BARNEGYM/GYMLEK – Snarøya Skole, gymsalen
Gymlek foreldre/barn 3-4 år (f.2019-2020): Mandag 17.15-18
Barnegym 5-6 år (f.2017-2018): Mandag 18-18.45 eller tirsdag 17-17.45.

RYTMISK GYMNASTIKK – Oksenøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18
RG for alle: Tirsdag 17-18
RG Minirekrutt 1: Mandag og tirsdag 17-18.30
RG Minirekrutt 2: Mandag 17-19 og torsdag 18-20
RG Rekrutt: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Yngre Junior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Oksenøya Idrettshall
Mikro Turn: Mandag, tirsdag eller torsdag 17-18
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Tirsdag 18-19 eller fredag 17-18   
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Tirsdag 18-19 og fredag 17-18
Turnspretten 2/Salto én gang pr.uke: Mandag 19-20 eller fredag 18-19
Turnspretten 2/Salto to ganger pr.uke: Mandag 19-20 og fredag 18-19
Turn Gutter én gang pr.uke: Tirsdag 19-20 eller torsdag 20-21.30
Turn Gutter to ganger pr.uke: Tirsdag 19-20 og torsdag 20-21.30
Aspirant Troppsturn 1: Mandag og torsdag 18-19 
Aspirant Troppsturn 2: Mandag 18-19.15 og torsdag 19-20.15
Troppsturn Rekrutt: Mandag 19.30-21.30, onsdag 19-21, torsdag 20-22
Troppsturn Junior: Mandag 19.30-21.30, tirsdag 19-20.30, onsdag 19-21 og torsdag 20-22
Seniorsalto: Tirsdag 20.30-22

KOMBINASJON RG/TURN – Oksenøya Idrettshall
Mikro RG mandag + Mikro Turn tirsdag eller torsdag 17-18