Snarøya Gymnastikk og turnforening

Høstsemester 2021

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk «Turn/Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» eller «Barnegym/Gymlek»).

HØSTSEMESTERET 2021

Ordinært semester starter uke 33 (16/8) eller uke 34 (23/8) og varer til og med uke 49 (10/12).
De partiene som har et lengre semester får beskjed av egen trener.

Vi avslutter semesteret med juleoppvisning for alle våre grupper.

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.
NB: Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer. Dette kompenseres med et noe lengre semester.

BARNEGYM/GYMLEK – Snarøya Skole, gymsalen
Gymlek foreldre/barn 3-4 år (f.2017-2018): Mandag 17-17.45 NB: Ny tid fra og med 20/9: 17.15-18
Barnegym 5-6 år (f.2015-2016): Mandag 18-18.45  

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Torsdag 17-18
RG for alle: Tirsdag 18.30-19.30
RG Minirekrutt : Mandag og onsdag 17-19
RG Rekrutt: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Yngre junior/Junior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Tirsdag eller onsdag 17-18 NB: Mikro Turn tirsdag flyttes til Snarøya skole(gymsalen) fra og med 7/9
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Mandag eller fredag 17-18
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Mandag og fredag 17-18
Turnspretten 2 én gang pr.uke: Mandag eller fredag 18-19
Turnspretten 2 to ganger pr.uke: Mandag og fredag 18-19
Salto: Torsdag 19-20
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 18-19 og torsdag 17-18 NB: Ny tid tirsdag fra og med 7/9: kl.18.30-19.30
Aspirant Troppsturn 2: Onsdag og torsdag 18-19
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag 19-21, onsdag 19-21, torsdag 19-21.30
Seniorsalto: Tirsdag 21-22 NYTT!

KOMBINASJON RG/TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn tirsdag eller onsdag 17-18 + Mikro RG torsdag 17-18