Snarøya Gymnastikk og turnforening

Høstsemesteret, ferieavvikling


Grunnet overgang til nytt medlemssystem (IMS) tilknyttet Norges Idrettsforbund, og at dette pr. dags dato ikke er helt ferdigstilt, utsettes all påmelding for høstens partier til august.

Ny informasjon sendes ut/legges ut på vår nettside i begynnelsen av august.

Oppstart uke 34:
RG Minirekrutt
RG Rekrutt/Yngre junior/Junior/Senior
Aspirant Troppsturn
Troppsturn Rekrutt/Junior.

Oppstart uke 35:
Mikro Turn
Mikro RG
RG for alle
Turnspretten
Salto
Gymlek og Barnegym

Se TRENINGSTILBUD for partier og tider som gjelder til høsten. 

Snarøya Gym&Turn har ferie i juli. E-post leses sporadisk. Vi er tilbake 3.august.

Vi ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER!