Snarøya Gymnastikk og turnforening

ORDINÆR TRENING AVLYST FREM TIL SOMMEREN


Snarøya Gym&Turn har avlyst all ordinær trening frem til sommeren. Årsaken er at vi ikke kommer inn i hallen fordi skolen benytter den til undervisning. Vi får heller ikke lov til å benytte hallen i helger.
Konkurransegruppene har noe utetrening, men vi klarer dessverre ikke opprettholde trening for samtlige partier.

Vi avventer videre informasjon fra myndighetene, og kommer så tilbake med informasjon om påmelding til høstsemesteret.

Snarøya Gym&Turn