Snarøya Gymnastikk og turnforening

ORDINÆR TRENING AVLYST FREM TIL SOMMEREN


Snarøya Gym&Turn har avlyst all ordinær trening frem til sommeren. Årsaken er at vi ikke får komme inn i hallen.
Konkurransegruppene har noe utetrening, men vi klarer dessverre ikke opprettholde trening for samtlige partier.

Vi avventer beskjed fra kommune/myndigheter om dato for oppstart etter sommeren. Info om oppstart og påmelding vil legges ut på nettsiden og facebook så fort vi vet mer.
Timepan publiseres i løpet av juni.

Snarøya Gym&Turn