Snarøya Gymnastikk og turnforening

Endring/avlysning mandag 4/9!

Igjen har vi på kort varsel fått beskjed om at skolen skal holde møte i hallen på Storøya mandag 4/9 uke 36. Det betyr at det ikke blir noe trening på Storøya denne dagen.
Barnegym går som normalt på Snarøya skole.
Se også: Avlysninger

Vi rår dessverre ikke over dette, så kan bare beklage! Vi flytter noen partier, og ellers vil semesteret utvides med en uke før jul som kompensasjon (trening ut uke 50).

Endringer uke 36

– Aspirant Turn 1 mandag: Mandag 4/9 blir det trening i gymsalen på Snarøya skole kl.18-19 i stedet for på Storøya.
– RG Minirekrutt 2: Mandag 4/9 avlyses, erstatningstrening fredag 8/9 kl.17-18.30 på Storøya.
– For RG Rekrutt 1, RG Konkurranse og RG Junior avlyses mandag 4/9, men det er mulighet for alle å trene fredag 8/9 kl.17-19.

– Mikro RG: Mandag 4/9 avlyses
– Turn Minirekrutt 2: Mandag 4/9 avlyses
– Turn Rekrutt: Mandag 4/9 avlyses

Snarøya Gym&Turn