Snarøya Gymnastikk og turnforening

NB: Endringer uke 35!

Vi har på kort varsel fått beskjed om at skolen skal benytte idrettshallen på Storøya tirsdag 29/8 og onsdag 30/8 frem til kl.19.
Dette betyr at vi må utsette oppstart med en uke på noen partier (erstattes med trening uke 50). De partiene som har trening 2 ganger i uken eller mer vil miste noe trening.
Se ellers Avlysninger.
Vi beklager dette!

Mandag, torsdag og fredag uke 35 går som planlagt.

Utsatt oppstart til uke 36 (semesteret forlenges til uke 50)
Mikro turn tirsdag 17-18 starter opp 5/9
Mikro turn onsdag 17-18 starter opp 6/9
Aspirant RG onsdag starter opp 6/9
RG Minirekrutt 1 starter opp 6/9

Avlysninger uke 35
Turn Minirekrutt 1; tirsdag 29/8 utgår, vanlig trening torsdag 31/8
Turn Minirekrutt 2; onsdag 30/8 utgår, vanlig trening mandag 28/8
Turn Rekrutt; onsdag 30/8 utgår, vanlig trening mandag 28/8
Aspirant RG to ganger i uken; onsdag 30/8 utgår, vanlig trening fredag 1/9
RG Minirekrutt 2; onsdag 30/8 utgår, vanlig trening mandag 28/8

Endringer treningstid
Troppsturn Rekrutt; tirsdag 29/8 endres tiden til kl.19-21
RG Rekrutt 1, RG Rekrutt 2, RG Junior og RG Konkurranse får nye tider for 29/8 og 30/8 direkte fra trener.

De andre partiene går som normalt.

Snarøya Gym&Turn