Snarøya Gymnastikk og turnforening

Vanlig trening for alle mandag 11/9!

Selv om skolene normalt er stengt på valgdagen, er det nå ordnet med tilsynsvakter så all trening kan gå som normalt både på Snarøya skole (Barnegym) og på Storøya.

Mvh.Snarøya Gym&Turn