Snarøya Gymnastikk og turnforening

Avlysninger september

Som informert om, må vi vike dersom skolene trenger gymsal/idrettshall til egne arrangementer.

I september er det følgende avlysninger:

Barnegym tirsdag 1.september (foreldremøte i gymsalen Snarøya skole)
Barnegym mandag 7.september (foreldremøte, møte FAU i gymsalen Snarøya skole)

Alle turn og RG partier fredag 11.september (rigging til valgdag, Storøya Idrettshall)
Alle turn og RG partier mandag 14.september (valgdag, Storøya Idrettshall)

Vi har dessverre ikke hallkapasitet til erstatningstrening, og beklager dette!