Snarøya Gymnastikk og turnforening

Fullsatte partier høsten-15

Samtlige Barnegym-partier

Mikro turn tirsdag og onsdag
Aspirant Turn 1 torsdag
Aspirant Turn 1+2 torsdag og fredag
Aspirant Turn 2 fredag
Turn Junior fredag

Kombinasjonspartiene Turn/RG (Mikro og Aspirant)

Aspirant RG onsdag
Aspirant RG to ganger i uken

For de viderekomne partiene er fullsatte partier markert med rødt under “Treningstilbud”.

De som meldes på likevel, vil automatisk bli satt på venteliste.
Vi fordeler plasser etter rekkefølge for påmelding de kommende ukene dersom det blir noe ledig. De det gjelder får beskjed på mail.

Mvh.Snarøya Gym&Turn