Snarøya Gymnastikk og turnforening

Bruk garderober på Storøya!

Vi oppfordrer sterkt til at alle barn som trener på Storøya benytter seg av garderobene der. Nå er det svært mange barn som skifter i gangen rett utenfor hallen, og det er klær og sekker over alt til hinder for andre som benytter hallen.

Takk!