Snarøya Gymnastikk og turnforening

Medlemskap/medlemskontingent

Vi minner om følgende:

  • Alle aktive må være medlem i klubben.
  • Faktura på medlemskontingent sendes automatisk ut én gang i året til oppgitt
    e-postadresse, og kommer i tillegg til treningsavgift pr.semester.
  • Selv om et medlem slutter som aktiv på et parti, vil ikke medlemskapet automatisk slettes. Utmelding gjøres ved å sende en mail til info@snaroyagymogturn.no .