Snarøya Gymnastikk og turnforening

Våroppvisning

Årets våroppvisning for alle vår grupper blir onsdag 13.mai kl.18-19.30 i Storøya Idrettshall.

Hold av dagen, program og info om fremmøte m.m. kommer!