Snarøya Gymnastikk og turnforening

Avlysninger/endringer i april

Barnegym tirsdag 14.april flyttes til mandag 13.april kl.17-18 pga. foreldremøte i gymsalen.

All trening på Storøya torsdag 16.april må avlyses pga. skolearrangement.
Turn rekrutt flyttes til onsdag 15.april kl.19.30-21.