Snarøya Gymnastikk og turnforening

VIKTIG INFO: Trening uke 35 og 36

Storøya skole skal avholde 7 foreldremøter vedr. smittevern i idrettshallen på Storøya uke 35 og 36. Grunnet dette blir det delvis utetrening i denne perioden for å opprettholde aktiviteten, se plan under.
Når skolen trenger hallen til egen arrangementer, må vi vike. Vi kan bare beklage dette.
Fra og med uke 37 blir det ordinær trening i hallen.

RETNINGSLINJER

UTETRENING
Fremmøte/henting: Fremmøte utenfor hovedinngangen på Storøya skole 5 min. før oppsatt tid (trener henter partiet der). Foreldre henter også utenfor hovedinngangen.
……………………………………………………………………………………………………………………….
INNETRENING
Fremmøte/henting: Fremmøte i garasjen til Storøya skole 5 min. før oppsatt tid (trener henter partiet der). Foreldre henter også i garasjen.

  • Ingen kan oppholde seg/vente i midtgangen eller i garderobene. Garderobene kan ikke benyttes, så utøverne møter i treningstøy.
  • Alle utøvere må sprite hender før de går inn i hallen (vi setter ut håndsprit).
  • Ingen foreldre får være til stede i hallen, heller ikke på tribunene eller i midtgangen. Foreldre må vente i garasjen eller ute, trener følger partiet til garasjen etter avsluttet trening.
    ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ber alle notere seg planen som følger, og møte opp utenfor hovedinngangen når det er utetrening eller oppstart ute, og i garasjen når det er innetrening.

UKE 35 TURN/TROPPSTURN
Mandag 24/8:
Vanlig trening i hallen
Tirsdag 25/8:
18.30-19.30 Aspirant Troppsturn 1; oppvarming ute, i hallen fra ca. 18.45
19.30-21.30 Troppsturn Rekr/Jun; vanlig trening i hallen
Onsdag 26/8:
17-18.30 Aspirant Troppsturn 2; utetrening
18-20.30 Troppsturn Rekr/Jun; oppvarming ute, i hallen fra ca. 18.45
Torsdag 27/8:
17-18 Mikro Turn; utetrening
18-19 Aspirant Troppsturn 1; utetrening
18.30-20 Troppsturn Rekr/Jun; vanlig trening i hallen
Fredag 28/8:
Vanlig trening i hallen

UKE 35 RYTMISK GYMNASTIKK
Mandag 24/8:
Vanlig trening i hallen
Tirsdag 25/8:
18.30-19.30 RG for alle; oppvarming ute, i hallen fra ca. 18.45
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Onsdag 26/8:
17-19 RG Minirekrutt; utetrening
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Torsdag 27/8:
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Fredag 28/8:  
Vanlig trening i hallen

UKE 36 TURN/TROPPSTURN
Mandag 31/8
17-18 Mikro Turn; utetrening
18-19 Turnspretten 1; utetrening
19-20.15 Aspirant Troppsturn 2; vanlig trening i hallen
20.15-21-15 Turnspretten 2/Salto; vanlig trening i hallen
Tirsdag 1/9:
1
8.30-19.30 Aspirant Troppsturn 1; oppvarming ute, i hallen fra ca. 18.45
19.30-21.30 Troppsturn Rekr/Jun; vanlig trening i hallen
Onsdag 2/9:
17-18.30 Aspirant Troppsturn 2; utetrening
18-20.30 Troppsturn Rekr/Jun; oppvarming ute, i hallen fra ca. 18.45
Torsdag 3/9:
17-18 Mikro Turn; utetrening
18-19 Aspirant Troppsturn 1; utetrening
18.30-20 Troppsturn Rekr/Jun; vanlig trening i hallen
Fredag 4/9:
Vanlig trening i hallen

UKE 36 RYTMISK GYMNASTIKK
Mandag 31/8:
17-18 Mikro RG; utetrening
17.15-19.15 RG Minirekrutt: Utetrening
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Tirsdag 1/9:
18.30-19.30 RG for alle; oppvarming ute, i hallen fra ca. 18.45
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Onsdag 2/9:
17-19 RG Minirekrutt; utetrening
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Torsdag 3/9:
RG rekrutt, junior og senior får info på e-post.
Fredag 4/9:  
Vanlig trening i hallen