Snarøya Gymnastikk og turnforening

VIKTIG MELDING!

Vi har fått følgende beskjed fra kommunen:Bærum kommune har gjort vedtak om at kommunale idrettshaller og gymsaler IKKE åpner for aktivitet før tidligst 24. august.Bakgrunn for vedtaket er smittetrykket i nærområdet/Oslo, og utforinger knyttet til renholdsrutiner ved bruk av skoler og idrettshaller på dagtid og kveldstid.For partier med planlagt oppstart uke 34 blir detfølgende endringer eller utetrening (så lenge været tillater det):

– Aspirant Troppsturn 1: Oppstart UTSETTES til uke 35
– Aspirant Troppsturn 2: Utetrening tirsdag 18/8 og torsdag 20/8 kl.17.30-18.30. Info sendes også ut på e-post.
– Troppsturn Rekrutt/Junior: Utetrening tirsdag 18/8 og torsdag 20/8 kl.17.30-19.30. Info sendes også ut på e-post.
– RG Minirekrutt/Rekrutt/Junior/Senior: Tider og info sendes ut på e-post.

Vi ber så alle følge godt med på vår nettside www.snaroyagymogturn.no og på facebook https://www.facebook.com/SnaroyaGT i tiden fremover. Vi kan forvente endringer på kort varsel, og legger ut informasjon på disse sidene fortløpende.