Snarøya Gymnastikk og turnforening

ERSTATNINGSTRENING for 27/9

De som mistet sin trening i går tirsdag 27/9, får erstatningstrening følgende dager:

Mikro Turn tirsdag kan komme på Mikro Turn i dag (onsdag 28/9) eller i morgen (torsdag 29/9) kl.17-18.

For Mikro RG settes det opp trening fredag 30/9 kl.17-18.