Snarøya Gymnastikk og turnforening

Ledige plasser

Det har blitt noen ledige plasser på følgende partier:

Barnegym mandag kl.17 – 2 ledige plasser
Barnegym mandag kl.18 – 3 ledige plasser
Barnegym tirsdag kl.17 – 1 ledig plass

Mikro RG tirsdag – 1 ledig plass
Mikro turn torsdag – 1 ledig plass

Plass blir automatisk gitt til de første som melder seg på, resten vil bli satt på venteliste.