Snarøya Gymnastikk og turnforening

Partier som nå er fullsatte

Samtlige Barnegym-partier
Mikro turn tirsdag og onsdag
Aspirant Turn 1 torsdag
Aspirant Turn 1+2 torsdag og fredag
Kombinasjonspartiene Turn/RG (Mikro og Aspirant).

For de viderekomne partiene er fullsatte partier markert med rødt under «Treningstilbud».

De som meldes på likevel, vil automatisk bli satt på venteliste.
Vi fordeler plasser etter rekkefølge for påmelding de kommende ukene dersom det blir noe ledig. De det gjelder får beskjed på mail.

Mvh.Snarøya Gym&Turn