Snarøya Gymnastikk og turnforening

Barnegym mand.kl.18 høst-15 er fullt

Det er kun noen få ledige plasser på Barnegym mandag kl.17. På Barnegym tirsdag er det fremdeles en del ledige plasser.

De som meldes på etter at partier er fyllt opp, settes automatisk på venteliste. Vi fordeler så plasser etter rekkefølge for påmelding dersom det blir noe ledig.