Snarøya Gymnastikk og turnforening

Påmeldingen for høsten-15 er åpnet

Se «Medlemskap/Påmelding» for informasjon om fremgangsmåte ved påmelding.

Beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling finner man i menyen under «Turn/ Troppsturn», «Rytmisk Gymnastikk» og «Barnegym».
Vi henstiller på det sterkeste om å respektere kriteriene på partiene! 

Tider, treningssted og priser ligger under “Treningstilbud”.

Vi prøver å oppdaterer fortløpende i “Treningstilbud”  når partier er fullsatte.

Ordningen med åpne prøvetimer utgår, fordi påmelding må være gjort for å bli registrert. Treningsavgift refunderes derimot innen 3 uker etter oppstart dersom man ikke ønsker å fullføre kurset.

Velkommen!

Mvh.Snarøya Gym&Turn