Snarøya Gymnastikk og turnforening

Avlysninger i mai

Tirsdag 5.mai må Mikro turn og RG minirekrutt 1+ 2 avlyses pga. skolemøte i idrettshallen på Storøya.

Onsdag 6.mai må Mikro turn, Aspirant turn, Aspirant RG, RG minirekrutt 1 og RG konkurranse avlyses fordi det er foreldremøte i idrettshallen på Storøya.

Vi beklager dette!