Snarøya Gymnastikk og turnforening

Påmeld. høstsemesteret er stoppet

Da partiene våre er fulle, stanser vi nå inntaket for høstsemesteret.
Informasjon om påmelding til vårsemesteret legges ut på nettsiden i begynnelsen av desember.