Snarøya Gymnastikk og turnforening

Endring treningstid Storøya 23/9

RG minirekrutt 1: 18-19.30
RG minirekrutt 2: 18-20
Mikro Turn: 18-19
Turn rekrutt yngre; Turn rekrutt eldre: 19-20

Dette fordi hallen er leid ut til Norges Idrettsforbund og olympiske komite kl.17-18.