Snarøya Gymnastikk og turnforening

Aspirant Turn er fullt begge dager

De som meldes på nå settes automatisk på venteliste. Vi fordeler plasser etter rekkefølge for påmelding dersom det blir noen ledige.