Snarøya Gymnastikk og turnforening

Seminar

Seminar: «Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?»

Til ledere, trenere, andre involverte og foreldre til barn i idretten,

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett inviterer til seminaret: «Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?»

Det hele er gratis og arrangeres ved Norges idrettshøgskole 11 september.

Seminaret består av et program på dagtid og et på kveldstid. På dagtid vil foredragsholdere fra England, USA og Canada holde foredrag og diskutere foreldrerollen i idretten. På kvelden vil professor Dan Gould fra USA holde foredrag til idrettsforeldre om «The optimal push» etterfulgt av diskusjon med inviterte gjester.

Se program, påmelding og annen informasjon på nettsiden: http://www.nih.no/forskning/fobu/arrangementer/idrettsforeldre/

Påmelding innen 4. september