Snarøya Gymnastikk og turnforening

Lover og vedtekter

Lov for Snarøya Gymnastikk- og Turnforening stiftet 9.januar 2012.
Loven er sist endret og godkjent 26.11.2019.

 

 

Ny lov 2020