Snarøya Gymnastikk og turnforening

Medlemskap/Påmelding/Kortbetaling

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening benytter Norges Gymnastikk- og Turnforbunds medlemsløsning levert av Mysoft.

MEDLEMSKAP

Alle som ønsker å være aktive i klubben må først meldes inn som medlem.
Trykk på «Bli medlem» til høyre på siden.
NB: Dersom det er et barn som skal gå hos oss, er det barnet som må meldes inn som medlem – ikke foresatte.

Da vi manuelt godkjenner nye medlemmer, kan det ta litt tid før innloggingsinfo mottas på e-post. Husk å ta vare på brukernavn (medlemsnummer) og passord til senere.

Medlemskontingenten sendes på faktura én gang i året til oppgitt e-postadresse.

Medlemskontingent pr.år er kr.300,- for barn under 16 år, og kr.500,- for voksne.

PÅMELDING PARTI / ARRANGEMENT

Påmelding må gjøres i Mysoft Idrett før hvert semester/arrangement:
Høstsemesteret (august – desember) – alle partier
Vårsemesteret (januar – mai) – alle partier
Sommertrening (mai – juni) – alle partier unntatt Barnegym
Sommerleir (august) – fra 1.klasse og oppover

Medlemmer: Gå til www.gymogturn.no og klikk på Mysoft Idrett til høyre på siden. Logg inn med brukernavn (medlemsnummer) og passord. Meld på parti (klikk «Nytt parti» nederst i profilen).

Nye: Man kan enten vente til brukernavn og passord er mottatt, og deretter melde på parti som beskrevet over for medlemmer – eller velge ønsket parti samtidig med opprettelse av medlemskap.

Informasjon om partiene ligger under Turn/Rytmisk Gymnastikk/Barnegym i menyen øverst.

Tider finner du ved å klikke på «Treningstilbud», eller se timeplanen i menyen under. Priser ligger også her.

NYTT:
Eksisterende medlemmer betaler nå treningsavgift med kort ved påmelding.
Nye medlemmer som har valgt parti ved opprettelse av medlemskap, får faktura på
e-post kort tid etter at medlemskapet er godkjent.

BETALING MED KORT

Ved betaling med kort blir all informasjon knyttet til betalingen skrevet inn i en sikker, kryptert side levert av kortleverandør. Alle transaksjoner er i norske kroner (NOK). Betalingsløsningen som benyttes er levert av Nets, og foregår gjennom denne leverandørens sikre nettsider. Det kan benyttes VISA og Mastercard i denne løsningen.

visa 3mastercard 2

 

Dersom en transaksjon blir avbrutt, vil Mysoft automatisk generere en faktura som blir sendt til oppgitt fakturadresse på medlemmet påfølgende natt.

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening vil ikke videreformidle eller selge til en tredjepart dine kundedata, din kundeinformasjon oppbevares ihht til norsk lov om personvern.

VENTELISTER / PRØVETIME

Hvis partiet er fullt når man melder på, settes medlemmet automatisk på venteliste.
Vi fordeler så plasser etter rekkefølge for påmelding dersom det blir noe ledig.

Påmelding må være gjort for å bli registrert, så ordningen med åpne prøvetimer vil utgå. Treningsavgift refunderes derimot innen 3 uker etter oppstart dersom man ikke ønsker å fullføre kurset. Ta kontakt på info@snaroyagymogturn.no ved spørsmål.

AVLYSNINGER

Når skolene trenger gymsalen eller idrettshallen til egne arrangementer, må vi vike. Avslysninger skjer ikke ofte, men det er dessverre ikke lenger hallkapasitet til erstatningstrening når det skjer.

UTMELDING

Selv om et medlem slutter på et parti, vil ikke medlemmet automatisk meldes ut av klubben. Husk derfor å sende en mail om dette til info@snaroyagymogturn.no .