Snarøya Gymnastikk og turnforening

SOMMERKURS UKE 20-24!

Ordinært vårsemester avsluttes fredag 13.mai.
Vi holder deretter sommerkurs uke 20-24 (onsdag 18/5 til og med fredag 17/6) i idrettshallen på Storøya skole.

NB: Det er ingen trening torsdag 19.mai (foreldremøte i hallen), torsdag 26.mai (Kr.himmelfart), mandag 6.juni (pinse) og tirsdag 14.juni (foreldremøte i hallen).
Avlysninger er beregnet med i prisen.

PÅMELDING/BETALING
Se partibeskrivelse og aldersinndeling i menyen over.
Ved betaling av faktura er det viktig å benytte korrekt kidnr. og det kontonummeret som står på fakturaen.

NB: IMS er enda ikke ferdig utviklet/tilpasset mobiltelefon, dermed må man melde på via PC!

Medlem:
imsapp.nif.no – velg kurs merket Sommerkurs-22.

Nye medlemmer:
Registrerer seg og melder på via medlemskap.nif.no , og velger kurs merket Sommerkurs-22.

TIMEPLAN

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall

Mikro RG: Torsdag 17-18
RG for alle: Tirsdag 18.30-19.30
RG Minirekrutt : Mandag og onsdag 17-19, tirsdag (etter avtale) 18.30-20.30
RG Rekrutt: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Yngre junior/Junior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Storøya Idrettshall

Mikro Turn: Mandag eller onsdag 17-18
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Mandag 18-19 eller fredag 17-18  
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Mandag 18-19 og fredag 17-18
Turnspretten 2/Salto én gang pr.uke: Mandag 19-20 eller fredag 18-19
Turnspretten 2/Salto to ganger pr.uke: Mandag 19-20 og fredag 18-19
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 18.30-19.30 og torsdag 17-18
Aspirant Troppsturn 2: Onsdag og torsdag 18-19
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag, onsdag og torsdag 19-21.
Seniorsalto: Tirsdag 21-22

KOMBINASJON RG/TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn mandag eller onsdag 17-18 + Mikro RG torsdag 17-18

PRISER 

Åpent for alle:
Mikro RG torsdag, RG for alle tirsdag, Mikro Turn mandag, Turnspretten 1 og 2 mandag, Salto mandag, Seniorsalto tirsdag 330,-
Mikro Turn onsdag, Turnspretten 1 og 2 fredag, Salto fredag 550,-
Mikro Turn mandag+Mikro RG torsdag, Aspirant Troppsturn 1 to ganger/uke 660,-
Turnspretten 1 og 2 to ganger/uke, Salto to ganger/uke, Mikro Turn onsdag+Mikro RG torsdag 745,-

Lukket parti:
Aspirant Troppsturn 2 to ganger/uke 745,-
RG Minirekrutt to ganger/uke 965,-
RG Minirekrutt tre ganger/uke 1130,-
Troppsturn Rekrutt/Junior to ganger/uke 965,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tre ganger/uke 1130,-
RG Rekrutt tre ganger/uke 1130,-
RG Rekrutt fire ganger/uke 1400,-
RG Yngre junior/Junior tre ganger/uke 1320,-
RG Yngre junior/Junior fire ganger/uke 1400,-
RG Yngre junior/Junior fem ganger/uke 1760,-
RG Junior/Senior fire ganger/uke 1430,-
RG Junior/Senior fem ganger/uke 1785,-