Snarøya Gymnastikk og turnforening

Sommerkurs uke 20-24!

Ordinært vårsemester avsluttes fredag 14.mai.
Vi holder deretter sommerkurs uke 20-24 (tirsdag 18/5 til og med tirsdag 15/6) i idrettshallen på Storøya skole.

NB: Det er ingen trening mandag 24/5 (pinse).
Tirsdag 1/6 skal skolen benytte hallen til eget arrangement frem til 19.30, så denne dagen må vi dessverre avlyse Aspirant Troppsturn 1 og RG for alle.

Avlysninger er beregnet med i prisen.

Halv pris for aktive medlemmer
For medlemmer som har vært aktive i vårsesongen (jan-mai) og har mistet trening grunnet nedstenging, ønsker vi å tilby sommerkurs til halv pris.
Tidene er uforandret og man melder på til samme parti som for vårsemesteret.
Spørsmål om dette rettes til info@snaroyagymogturn.no .

PÅMELDING/BETALING
Se partibeskrivelse og aldersinndeling i menyen over.
Ved betaling av faktura er det viktig å benytte korrekt kidnr. og det kontonummeret som står på fakturaen.

NB: IMS er enda ikke ferdig utviklet/tilpasset mobiltelefon, dermed må man melde på via PC!

Medlem:
imsapp.nif.no – velg kurs merket Sommerkurs-21 MEDLEM.

Nye medlemmer:
Registrerer seg og melder på via medlemskap.nif.no , og velger kurs merket Sommerkurs-21 NYE MEDL.

TIMEPLAN

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall

Mikro RG: Mandag 17-18
RG for alle èn gang pr.uke: Tirsdag 18.30-19.30 eller fredag 17-18
RG for alle to ganger pr.uke: Tirsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18
RG Minirekrutt : Mandag 17.15-19.15 og onsdag 17-19
RG Rekrutt/Yngre junior 1: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Rekrutt/Yngre junior 2: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN/TROPPSTURN – Storøya Idrettshall

Mikro Turn: Mandag eller torsdag 17-18  
Turnspretten 1 én gang pr.uke: Mandag 18-19 eller fredag 17-18
Turnspretten 1 to ganger pr.uke: Mandag 18-19 og fredag 17-18 
Turnspretten 2 én gang pr.uke: Mandag 20.15-21.15 eller fredag 18-19
Turnspretten 2 to ganger pr.uke: Mandag 20.15-21.15 og fredag 18-19  
Salto èn gang pr.uke: Mandag 20.15-21.15 eller fredag 18-19
Salto to ganger pr.uke: Mandag 20.15-21.15 og fredag 18-19  
Aspirant Troppsturn 1: Tirsdag 18.30-19.30 og torsdag 18-19 
Aspirant Troppsturn 2: Mandag 19-20.15 og onsdag 17-18.30
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag 19.30-21.30, onsdag 18-20.30, torsdag 18.30-20

KOMBINASJON RG/TURN
Mikro RG mandag 17-18+ Mikro Turn torsdag 17-18

PRISER (nye/medlem)

Åpent for alle:
Mikro RG, Mikro Turn man, Turnspretten 1 og 2 man, Salto man 300,-/150,-
Rg for alle tir, Rg for alle fre, Mikro Turn tor, Turnspretten 1 og 2 fre, Salto fre 400,-/200,-
Turnspretten 1 og 2 to ganger/uke, Salto to ganger/uke, Mikro RG man+Turn tor 600,-/300,-
Rg for alle to ganger/uke, Aspirant Troppsturn 1 650,-/325,-

Lukket parti, medlemspris:
Aspirant Troppsturn 2 375,-
RG Minirekrutt 475,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tir og tor 500,-
Troppsturn Rekrutt/Junior ons og tor 550,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tir og ons 575,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tre ganger/uke 675,-
RG Rekrutt/Yngre junior 1 og 2 tre ganger/uke 725,-
RG Rekrutt/Yngre junior 1 og 2 fire ganger/uke 850,-
RG Rekrutt/Yngre junior 1 og 2 fem ganger/uke 925,-
RG Junior/Senior tre ganger/uke 750,-
RG Junior/Senior fire ganger/uke 875,-
RG Junior/Senior fem ganger/uke 950,-