Snarøya Gymnastikk og turnforening

OPPSTART FRA OG MED I DAG 20. JANUAR!

NYE RUTINER FRA mandag 1.februar på Storøya: 

– Fremmøte: Alle som skal trene må møte opp utenfor inngangen på BAKSIDEN av skolen, og trener henter der.
– Etter trening vil alle følges til garasjen som vanlig, og kan hentes der. 
– Foreldre må benytte munnbind i forbindelse med levering/henting på skolenes områder. 
_____________________________________________________________________________ 

Da er det bekreftet at vi kan starte opp med trening for alle under 20 år fra og med i dag onsdag 20. januar – og vi gleder oss! Husk at alle må være påmeldt og fått bekreftet plass før man kan møte i hallen.

Se https://www.snaroyagymogturn.no/medlemskappamelding/ 

Minner om at vi fremdeles er pålagt å følge strenge SMITTEVERNSREGLER:

Partier på STORØYA SKOLE
– Alle som skal trene må vente i garasjen til de blir hentet av trener, og alle blir fulgt tilbake til garasjen etter trening for henting der.
– Alle må møte i treningstøy da vi ikke får benyttet garderobene.
– Foreldre kan ikke oppholde seg i hallen eller i gangene under trening.
– Levering/henting i garasjen: Vi ber om at man ikke plasserer bilen i kjørebanen og rett foran inngangen der barna står og venter, men parkerer på angitte parkeringsplasser.

Gymlek/Barnegym SNARØYA SKOLE
– Fremmøte utenfor hovedinngangen. Trener henter 5 minutter før treningstid og følger barna tilbake etter trening.
– Barna må møte i treningstøy.
– Foreldre kan ikke vente innendørs, men hente barna ved hovedinngangen. 

VELKOMMEN! 😊