Snarøya Gymnastikk og turnforening

Ventelister

Dersom det blir ledige plasser, fordeles disse til de på venteliste frem til høstferien uke 40. Etter det stoppes inntaket for høstsemesteret. De som tilbys plass får beskjed på mail.
Dersom man ikke ønsker å stå på venteliste – vennligst gi beskjed til info@snaroyagymogturn.no.

Snarøya Gym&Turn