Snarøya Gymnastikk og turnforening

Påmelding høstsemester-18

Påmeldingen til høstsemesteret (august-desember) 2018 er nå åpnet.

Info

Påmelding: https://www.snaroyagymogturn.no/medlemskappamelding/

Treningstider: https://www.snaroyagymogturn.no/treningstilbud/

Priser: https://www.snaroyagymogturn.no/pameldinger/priser/

Venteliste/Prøvetime:
https://www.snaroyagymogturn.no/medlemskappamelding/ventelisteprovetime/       

Bekreftelse på plass eller ventelisteplass og faktura sendes automatisk ut innen et døgn etter påmelding til den e-postadresse som er registrert på medlemmet i Mysoft.
Merk: For at innbetaling skal registreres riktig, er det viktig at man betaler med det kidnr. som står på fakturaen.

Velkommen til nytt og aktivt semester!