Snarøya Gymnastikk og turnforening

Delvis avlysning 18.april

Da skolen skal benytte hallen selv, må dessverre all trening før kl.19 på Storøya onsdag 18/4 avlyses.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å erstatte trening for alle berørte partier, så følgende gjelder:

  • Mikro turn onsdag kan møte enten på Mikro turn tirsdag 17/4  eller torsdag 19/4
    kl.17-18.
  • Aspirant RG avlyses.
  • Turn minirekrutt 2 og Turn rekrutt avlyses.
  • Aspirant turn 2/Turn junior går som normalt.

RG minirekrutt, RG rekrutt , RG junior og RG konkurranse får beskjed direkte fra trener.

Snarøya Gym&Turn