Snarøya Gymnastikk og turnforening

Onsdag 28/2 avlyst

Da skolen skal benytte hallen selv, må dessverre all trening på Storøya onsdag 28/2 avlyses.

Vi har ikke hallkapasitet til å erstatte dette for alle, men følgende partier kan møte en annen dag:
– Mikro turn onsdag kan møte enten på Mikro turn tirsdag 27/2  eller torsdag 1/3
kl.17-18.
– Aspirant RG onsdag kan møte fredag 2/3 kl.17-18

Snarøya Gym&Turn