Snarøya Gymnastikk og turnforening

Feil i betalingssystem RETTET

Feilen er rettet

Det har dessverre vært feil i betalingssystemene som gjør at innbetalinger med kidnr. ikke registreres som betalt i Mysoft. Dermed har mange fått purring selv om de har betalt. Purringer sendes automatisk ut via Mysoft-systemet, så dette får vi ikke stoppet.
Inntil videre registreres alle innbetalinger manuelt, dette kan ta litt tid.
Vi håper feilen løses innen kort tid, og se bort fra feil utsendte purringer.

Vi beklager!